SIA TAXATORS

MEŽSAIMNIECĪBAS PALĪGDARBĪBAS LATVIJĀ

Par mums

SIA TaXators ir dibināta 2007 gadā un piedāvā mežsaimniecības paligdarbības Latvijā. Mūsu firmā strādā kvalificēti speciālisti ar ilggadīgu pieredzi.

Mūsu pakalpojumi

Meža inventarizācijas objekts ir meža zeme. Meža inventarizācija jeb apsaimniekošanas plāns tiek veikts, lai iegūtu informāciju meža valsts reģistra uzturēšanai, un jebkādai mežsaimnieciskās darbības plānošanai, un kontrolei konkrētajā īpašumā.

Meža īpašnieka pienākums ir veikt meža inventarizāciju savam īpašumam vismaz 1 reizi desmit gados.

Cirsmu dastošana ir precīza izcērtamās krājas uzmērīšana un aprēķināšana. To veic uzmērot visu koku caurmērus un augstumus. Dastošanas rezultātā atspoguļojas koksnes daudzums (kubikmetros) atsevišķi pa sugām.

Visbiežāk tas nepieciešams tiem meža īpašniekiem, kas grib pārdot augošu koksni (uz celma). Tādejādi realizējot savu mežu par maksimāli augstāko tirgus cenu.

Darbu komplekss, kurā ietilpst:

  1. cirsmas apskate;
  2. norobežojošo vizūru izciršana;
  3. malu un iekšējo leņķu vai rumbu izmērīšana;
  4. piesaiste pastāvīgiem orientieriem;
  5. cirsmas apstabošana.
Apskates gaitā novērtē cirtes mērķtiecību un mežsaimniecisko noteikumu ievērošanu. Vizūras izcērt, lai norobežotu izcērtamo vai kopjamo platību no blakusesošajiem taksācijas nogabaliem vai to daļām.

Robežstigu izciršana, iezīmēšana Robežzīmju (kupicu) aprakšana

Pēc kailcirtes veikšanas meža īpašnieka pienākums likumā paredzētajā termiņā atjaunot izcirsto platību, to apstādot vai arī ļaujot dabīgi ieaugt mežaudzei. Veicinot to ar augsnes sagatavošanu un kopšanas cirtēm.

Jaunaudžu kopšana tiek veikta, lai izveidotu topošās mežaudzes vēlamo sastāvu un biezību. Tādejādi paaugstinot tās kvalitāti un vērtību.

Rakstiet mums

Ja Jums ir radušies jebkādi jautājumi mežsaimniecībā, mūsu pieredzējušie speciālisti sniegs Jums bezmaksas konsultācijas. Individuāla pieeja.